Grafické služby

Vytvorenie akéhokoľvek, grafického materiálu môžete vyriešiť aj tu! Vizitky, letáky, bannery, logo, oznamko, online bannery a pod. Základná hodinová sadzba grafickej práce je 25€. A od nej sa potom odvíja finálna cena služby.

Grafické portfólio

Príklady grafických dizajnov vytvorených pre mojich klientov.

Kontaktovať

O čo máte záujem? Zaškrtnite jednu alebo viac možností.